Trang chủ HỎI ĐÁP Bạn đang tìm lình vực kinh doanh hiệu quả?
Bạn đang tìm lình vực kinh doanh hiệu quả?
0

Bạn đang tìm lình vực kinh doanh hiệu quả?

90
0

Có thể nói Dược phẩm cùng với ngành Y là ngành mang lại sức khỏe cho con người và nó luôn cần thiết và đi cùng với sự phát triển của loài người. Các con số kinh tế đều đã cho thấy ngành Dược có sự phát triển không chịu tác động của suy thoái kinh tế. Và cùng với đời sống con người ngày càng nâng cao thì ngành Dược cũng phát triển theo đó. Nếu bạn là người yêu thích công việc kinh doanh thì lựa chọn ngành Dược là lựa chọn không bao giờ sai lầm.

Và để tham gia vào ngành này thì yêu cầu cơ bản là bạn cần có bằng Dược sỹ Trung cấp, tiếp sau đó bạn hoàn có thể liên thông để học Cao Đẳng và Đại học Dược

Anh Vũ Đình Tuấn – 32 tuổi

“Cái duyên cớ tôi đến với nghề Dược lại là do thi trượt Đại Học nên tôi sang ngang với ngành học mà chưa bao giờ nghĩ đến là Dược. Tôi đi học Trung Cấp Dược này có điều kiện tôi mới liên thông lên Cao đẳng rồi Đại học.

Cùng nhờ chút may mắn mà từ khi bước vào công việc kinh doanh thuốc tôi luôn gặp thuận lợi. Mọi người cứ nhắc tới suy thoái kinh tế nhưng công việc kinh doanh của tôi vẫn phát triển đều đều”. Anh Tuấn là GĐ một doanh nghiệp dược liệu có hệ thống phân phối rộng khắp khu vực miên Bắc.

facebook chat