Trang chủ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

admin
0
0
137
  Mục tiêu tổng quát: Đào tạo người Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục […]
facebook chat