Trang chủ VIDEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

0
0

 

Mục tiêu tổng quát:

Đào tạo người Điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ cao đẳng để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khỏe nhân dân; có khả năng tham gia tổ chức và quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự vươn lên.

Mục tiêu cụ thể:

 Về kiến thức

L’action de Vardenafil commence dans 10 minutes, des maux de tête peuvent inclure. Extremes été entièrement actualisés Levitra 20 pilules-shoppharmacie.com mg du voyage, lorsque vous avez pris cette décision à rendre dans une clinique de la vasectomie et parler à certains médecin pour élaborer une vasectomie.

Trình bày và áp dụng được:

– Những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;
– Những quy luật cơ bản về sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe;
– Những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh;
– Các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân;
– Phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Về kỹ năng

– Thực hiện tốt y lệnh của Bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
– Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng;
– Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng;
– Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và nhân viên y tế;
– Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
– Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch;
– Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng;
– Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khỏe;
– Có hiểu biết về các quy định của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân;
– Trình độ tin học văn phòng;
– Trình độ ngoại ngữ B.

Về thái độ

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;
– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;
– Khiêm tốn học tập vươn lên.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người có bằng Cao đẳng Điều dưỡng có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế chuyên ngành.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực theo các chương trình chuyên sâu và nâng cao tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chuyên ngành theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:

– Sinh viên được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo
– Được học liên thông lên đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
– Các chứng chỉ Tin học, Anh văn…

ASEAN COLLEGE – QUYẾT TÂM TRỞ THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CUỐI NĂM 2019

facebook chat