Trang chủ Tư vấn NGÀNH Y VÀ NHỮNG BƯỚC CHUYỂN BIẾN
NGÀNH Y VÀ NHỮNG BƯỚC CHUYỂN BIẾN
0

NGÀNH Y VÀ NHỮNG BƯỚC CHUYỂN BIẾN

101
0

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính, luôn đồng hành cùng thủ đô suốt 60 năm sau ngày giải phóng. Ngành Y tế Hà Nội đã không ngừng phấn đấu, không ngừng phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nghĩa vụ “bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng.

Ngành Y cố gắng làm “tròn vai”

Trong 60 năm qua, từng lớp cán bộ y bác sĩ đã không ngừng cố gắng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và y đức nhằm xây dựng y tế Thủ đô vững mạnh trong ngành công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Liên tục ứng dụng những công nghệ mới trên thế giới để nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Có thể khẳng định rằng ngành y tế Hà Nội đã có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ cả về chất và lượng. Không ngừng nâng cao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và quá trình đào tạo nhân lực phát triển kỹ thuật. Hầu hết các bệnh viện tuyến trung ương, thành phố tại Hà Nội đều được đầu tư và cải tạo. Với những trang thiết bị tiên tiến và hiện đại mang lại sự chẩn đoán chính xác nhất cho người bệnh.

Ngành y luôn cố gắng làm tròn vai
Ngành Y luôn cố gắng làm “tròn vai”
Đã hạn chế được vấn đề quá tải trong ngành Y

Các bệnh viện tuyến thành phố, y tế quận, huyện đã được nâng cao và chuyển giao kỹ thuật tiên tiến giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Trong năm 2013 và đầu năm 2014 nhiều cơ sở 2 – 3 đã được thành lập và nâng cao số lượng giường bệnh giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

Tình trạng quá tải luôn là nỗi lo của các bệnh viện
Tình trạng quá tải luôn là nỗi lo của các bệnh viện
Nhằm phát huy thành tích đáng tự hào trong suốt 60 năm qua, ngành y tế Thủ đô đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Luôn chấp hành và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.
facebook chat